Honung från södertörn

Honung från Södertörn – för smaken och hälsans skull. Den friska, rika naturen på Södertörn ger oss honungssmaken vi älskar. Av nektar från tusentals blommor bereder bina sin honung. Honungen säljs via återförsäljare som listas nedan.

ÅTERFÖRSÄLJARE:

Vänligen observera att honung inte säljs direkt till privatpersoner i biredskapsbutiken i Vårsta utan endast via ovan angivna återförsäljare.