Foderpåsar

Plastpåsen är specialtillverkad för att passa i en vanlig LN-skattlåda. Samhället, som ska fodras, täcks med en bit byggplast istället för täckbrädor. Före fodringen dras täckplasten en bit bakåt alternativt åt sidan, så att det blir en springa för bina att komma upp i bigången. En tom LN-låda sättes ovanpå.

Nu måste bigången ordnas i lådan. Det kan göras med en bit masonit som är lika bred som lådan är invändigt och lika hög som en sidolist på en LN-ram. Längst ut på sidorna av masonitskivan spikas distanslister och i mitten spikas också en list som extra stöd. Masonitskivan sättes in i lådan så att bina kan komma upp i bigången.

Nu sättes själva fodepåsen i det hela. Man viker plasten över kanten på lådan på tre sidor och på bigångssidan skär man upp lite på sidorna så att plasten går att vika över kanten på masonitskivan och där ska bina ha fri passage från bigången upp i plastpåsen. Nu häller man i fodret. Det ryms minst 22 liter.

För att bina inte ska drunkna i fodret lägger man halm ovanpå. Det måste vara så mycket halm, att ytan täcks ordentligt, hellre lite för mycket än för litet. Lägg på en täckskiva och kom tillbaka efter ca 5 dagar; då har bina i regel dragit ner allt foder och det är torrt och rent i plastpåsen.

Beställ via orderformuläret nedan eller handla i Biredskapsaffären.

I den här videon visas hur bisamhällen invintras med foderpåsar.